Szukaj
Kontakt
Jesteśmy otwarci
PN-PT: 8:00 - 16:00
Skontaktuj się z nami
Kontakt
Ulubione produktyKoszykMoje konto

Polityka zwrotów

5. Zwroty, wymiany, reklamacje

5.1    Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu

          art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ( Dz. U. 2014, poz. 827 ).  Odstąpienie od umowy sprzedaży może być podyktowane niezgodnością produktu z umową sprzedaży , niespełnieniem  oczekiwań konsumenta bądź może nastąpić bez podania przyczyny.

5.2    Odstąpienie od umowy odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Konsumenta, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 Prawa konsumenckiego.

5.3     Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość  wynosi 14 dni od momentu dostarczenia produktu. W tym terminie należy wysłać  oświadczenie  o odstąpieniu od umowy. Sklep niezwłocznie potwierdzi konsumentowi poprzez e-mail otrzymanie oświadczenia.  Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu,  wzór którego  stanowi załącznik  nr 2 do Prawa konsumenckiego lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (link do pliku na dole tej strony).

5.4    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5.5     Konsument ma obowiązek zwrócić produkty do Sklepu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,  kiedy odstąpił od umowy. Konsument odsyła produkty na własny koszt. Produkty powinny być bardzo bezpiecznie zapakowane – analogicznie do tego, jak były zapakowane przez Sklep.

5.6     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będących przedmiotem umowy w wyniku korzystania z tych produktów ( widoczne znamiona użytkowania). Jeżeli przesyłane produkty będą uszkodzone lub będą nosiły ślady użytkowania, Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu i zwrotu zapłaty. W takim przypadku produkty będą wysłane z powrotem do klienta.

5.7    Sklep  w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego dokumentu odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem przez Sklep przesyłki ze zwracanymi produktami – dobrze zapakowanymi oraz nieuszkodzonymi.

5.8    Sklep dokona zwrotu zapłaty przelewem na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy

5.9    Sklep może wstrzymać zwrot płatności do chwili otrzymania od konsumenta zwracanych produktów.

5.10 Sklep ponosi odpowiedzialność wobec  konsumenta  na zasadach określonych  w art. 556 Kodeksu cywilnego za wady produktów ( rękojmia ).

5.11 Sklep na podstawie  art.558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność  wobec klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych.

5.12 W przypadku  wykrycia wad produktu lub jego uszkodzenia  konsument zgłasza ten fakt do Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail lub listownie.

5.13 Sklep  ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji i odpowiedź. Sklep może poprosić Konsumenta o przesłanie dokumentacji fotograficznej lub przesłanie reklamowanego produktu do Sklepu ( koszt przesyłki ponosi Sklep).

5.14 W przypadku uznania reklamacji sklep skontaktuje sie z konsumentem i zaproponuje sposób załatwienia reklamacji.

5.15 Sklep może zaproponować jedno z następujących rozwiazań:

             –   obniżenie ceny wadliwego produktu

             –   wymiana produktu na wolny od wad

             –   odstąpienie od umowy (Pobierz dokument odstąpienia od umowy)

5.16 Konsument nie może odstąpić od umowy , jeżeli wada produktu jest nieistotna.

5.17 Reklamowane lub zwracane produkty należy na  przesłać  lub dostarczyć osobiście  na adres: 

           Servitor Sp. z o.o., ul. Polna 123,  87-100 Toruń  ,  z dopiskiem  „eReklamacja Wena“

Pobierz dokument odstąpienia od umowy

KoszykKoszyk

×

Brak produktów w koszyku.

Łącznie:

Ulubione produktyUlubione produkty

×

Brak ulubionych produktów na liście.

WenaHome logo ×
Jesteśmy otwarci
PN-PT: 8:00 - 16:00
Skontaktuj się z nami
Kontakt